TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Eu-yleinen tietosuoja-asetus GDPR

Päivitetty 1.1.2024

Rekisterinpitäjä

Nimi: Fysiopalvelu Satu Kuutsa

Käyntiosoite: Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti
p. 040-8220811, fysiopalvelu.kuutsa(at)gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Satu Kuutsa

Osoite: Leppäsyrjäntie 20 as.8
p. 040-8220811, fysiopalvelu.kuutsa(at)gmail.com

Rekisterin nimi

Fysiopalvelu Satu Kuutsan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden varmentamiseen. Tämän lisäksi tietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteen hoidossa (tutkiminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä laskutus). Rekisteriä käytetään myös palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen (aikamuutokset).

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Henkilötunnus (tämä tallennetaan vain jos asiakkaalla on lääkärin lähete Kelan suorakorvausta varten)

(Fysiopalvelu Satu Kuutsa ei käytä sähköpostia tai puhelinnumeroa suoramarkkinointiin, vaan tarvittaessa asiakkaan hoitoaikojen muutoksiin, laskutusasioihin tai hoito-ohjeiden lähettämiseen.)

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän nimi, puhelinnumero ja sähköposti saadaan asiakkaan kirjautumisen yhteydessä Nettiaika -ajanvarauspalvelun kautta. Tiedot voidaan kerätä asiakkaalta myös puhelimitse tai asiakas kirjaa ne vastaanotolla itse potilaskorttiin. Fysiopalvelu siirtää ajanvarauksen jälkeen asiakastiedot Nettiajasta manuaaliseen potilaskorttiin, jota käyttää vain fysioterapeutti Satu Kuutsa. Nettiaika-palvelu sijaitsee osoitteessa: https://nettiaika.fi/FysiopalveluSatuKuutsa. Nettiajan GDPR tietosuoja-asetus sekä varmuuskopiointi on huomioitu palvelun tarjoajan taholta. Nettiaika ei luovuta mitään tietoja eteenpäin.

REKISTERISELOSTE

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Fysiopalvelu Satu Kuutsa ei luovuta käyttäjien tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan lupaa. Jos lääkäri tai vakuutusyhtiö pyytää palautetta asiakkaan hoidosta, se toimitetaan em. taholle asiakkaan luvalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

1) Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään palveluntarjoajan tilassa lukollisessa huoneessa.

2) Nettiajassa henkilötiedot suojataan normaalien IT-järjestelmien vaatimien tietoturva-asetusten mukaisesti. Asiakasrekisterin ja Nettiajan (käyttäjätunnus ja salasana kysytään kirjautuessa) käyttöoikeus on vain Satu Kuutsalla. Hän käyttää Nettiaikaa ja asiakasrekisteriä vain työtehtävissään, ei missään muussa tarkoituksessa.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Nettiaikaan ja asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Asiakkaalta kysytään ensimmäisellä hoitokäynnillä lupa asiakastietojen tallentamiseen. Jos hän on varannut hoitoaikansa Nettiajan kautta, niin lupa hyväksytään jo ajanvarauksen yhteydessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tiedot asiakasrekisterissä sekä pyytää muuttamaan virheelliset tiedot tai halutessaan pyytää poistamaan tiedot asiakassuhteen päätyttyä rekisteristä, terveydenhuollon lainsäädännön (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) puitteissa. Tietojen muuttamisesta vastaa rekisterin yhteyshenkilö Satu Kuutsa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Käyttäjällä on oikeus kieltää hänen tietojensa hyödyntämistä suoramarkkinointia tai muuta asiakasviestintää varten.


Fysiopalvelu Satu Kuutsa 2009663-6
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!